Phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Đây là một trong những nội dung trao đổi tại buổi làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Trường Đại học Lạc Hồng về công tác phối hợp thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới diễn ra vào chiều ngày 11-8.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, 2 đơn vị đã trao đổi các nội dung trong công tác phối hợp như: đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; giới thiệu những kết quả nghiên cứu của nhà trường có tiềm năng liên kết với các doanh nghiệp để đưa kết quả vào ứng dụng trong thực tiễn sản xuất và đời sống, phát triển thị trường khoa học công nghệ; phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phối hợp triển khai các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp…

Minh Khôi