Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy Hình thành Doanh Nghiệp Khởi nghiệp”

Sự phát triển tư duy, văn hóa và đúc kết kiến thức tạo nên giá trị bền vững cho các Doanh nghiệp khởi nghiệp.

Muốn có khởi nghiệp thành công thì việc được trao dồi, trãi nghiệm bằng phương pháp thực hiện ý tưởng, dự án là một điều rất quan trọng. Cái tính mới, sáng tạo để tạo bước đột phá trong quá trình học tập và nghiên cứu luôn được các chuyên gia khởi nghiệp chú trọng, khuyến khích thúc đẩy phát triển. Vì vậy các dự án khởi nghiệp thành công đa số xuất phát từ môi trường đại học, các trung tâm nghiên cứu.

Để có cái nhìn cơ bản hơn về cách thức tiếp cận, cũng như phương pháp hỗ trợ đối tượng là học sinh sinh viên tham gia khởi nghiệp từ ghế nhà trường thì Hội thảo : Giải pháp thúc đẩy Hình thành Doanh nghiệp Khởi Nghiệp từ hoạt động khai thác tài sản trí tuệ từ trường đại học, viện nghiên cứu” là một gợi ý rất phù hợp để trang bị hành trang khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, các bộ giáo viên của các trường đại học.

Hội thảo diễn ra vào 08 giờ 00 ngày 03/12/2021.

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến

Kính gửi thông tin đến các bạn có nhu cầu tham gia.

Chương trình cụ thể của Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy Hình thành Doanh nghiệp Khởi nghiệp từ hoạt động khai thác tài sản trí tuệ tại Trường đại học, viện nghiên cứu.

Phan Ngoc Xuan Duy