Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng kế hoạch triển khai.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ nghiên cứu đề xuất chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia, tư vấn viên làm việc tại các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật (ảnh minh họa)

Theo đó, các nhiệm vụ chủ yếu được triển khai thực hiện gồm: tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về việc triển khai Thông tư; triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hướng dẫn địa phương trong việc triển khai chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

Cụ thể, nghiên cứu đề xuất chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia, tư vấn viên làm việc tại các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách về việc quy định chứng nhận đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu.

Tư vấn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung đáp ứng theo quy định. Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hưởng các chính sách ưu đãi như: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định. Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

P.Hương