Tập huấn, phổ biến kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, sinh viên, học sinh

Nhằm đào tạo bồi dưỡng các kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các công cụ khởi sự kinh doanh, các kỹ năng quản trị doanh nghiệp, các kỹ năng trong quản lý nhân sự cho thanh niên, sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực của Hội đồng) xây dựng kế hoạch tổ chức lớp đào tạo như sau:

+ Mục đích: trang bị các thông tin nền tảng, kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các công cụ khởi sự kinh doanh, các kỹ năng quản trị doanh nghiệp, các kỹ năng trong quản lý nhân sự cho thanh niên, sinh viên, học sinh địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Đối tượng tham dự: thanh niên, sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Giáo viên: TS. Nguyễn Văn Tân – Trưởng khoa Quản trị- Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Lạc Hồng.

+ Thời gian: từ 8g00 – 16g30 ngày 05/11/2019 (Thứ Ba).

+ Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Phú.

+ Tham gia lớp học MIỄN PHÍ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0947.68.7227 (Hạnh)