Vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2020

08h00 – 12h00 ngày 31/3/2021 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Ban tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức vòng thi chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2020. Vòng chung kết có 08 hồ sơ Quyetdinh_congnhan_ketqua_thuthach_2020_gui_thisinh