Thành phố Long Khánh sẽ tổ chức Hội nghị nâng cao kiến thức về tư duy đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp

Nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 trên địa bàn, UBND thành phố Long Khánh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo kết nối mạng lưới khởi nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó, dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị nâng cao kiến thức về tư duy đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp và các nội dung cụ thể trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2022.

Tạo điều kiện để tăng giao lưu kết nối và phát triển các hoạt động khởi nghiệp 

Cập nhật kiến thức về tư duy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cho các đối tượng liên quan đến hoạt động khởi nghiệp: cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước; cán bộ tại các Tổ chức Đoàn hội có liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp, các thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. – Trang bị những kiến thức nền tảng về tư duy khởi nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương để các cá nhân, tổ chức tham gia trong hệ sinh thái khởi nghiệp hiểu đúng, hiểu rõ về bản chất của khởi nghiệp để không khởi nghiệp theo phong trào và hạn chế những rủi ro trong quá trình khởi nghiệp. 2 – Cung cấp các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ tại các Hội, Đoàn thể góp phần hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ các nông dân, đoàn viên, sinh viên, phụ nữ, doanh nghiệp…. để khởi sự kinh doanh. – Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên; học sinh, sinh viên; phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm các dự án khởi nghiệp 

Dự kiến, trong tháng 8/2022 sẽ tổ chức hội nghị nhằm mục tiêu bổ sung, cập nhật kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp công tác triển khai, tham mưu, tuyên truyền, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khởi sự kinh doanh tại đơn vị được thuận lợi. Với khoảng 200 người tham dự gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở Khoa học – Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS HCM tỉnh.  Trường Đại học Lạc Hồng, Đại học Đồng Nai, Đại học công nghệ Miền Đông.  Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy.  Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Thành đoàn, Hội Nông dân thành phố. Đại diện Hội Doanh nghiệp thành phố, các hợp tác xã trên địa bàn thành phố, 10 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. 30 hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, 60 đoàn viên thanh niên, 20 hội viên Hội Nông dân thành phố. Đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách công tác KHCN các phường, xã.

Ngọc Vy