Tập huấn về bảo hộ tài sạn sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nằm trong hoạt động “Hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020”, Trung tâm Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp “Tập huấn về bảo hộ tài sạn sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” cụ thể như sau:

– Thời gian: ngày 29/9/2020

– Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ

– Địa chỉ: 1597 Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

Taphuan_SHTT_2020