Ngày 5/10: Diễn ra hội nghị “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đồng Nai giai đoạn 2021-2025”

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, kế hoạch triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định trong ban hành các chủ trương, chính sách riêng cho Đồng Nai, tổ chức các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, đào tạo khởi nghiệp và tư vấn khởi nghiệp cho hơn 250 lượt doanh nghiệp…

Để thực hiện mục tiêu đưa Đồng Nai thành tỉnh hấp dẫn về khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ đã được UBND tỉnh giao tổ chức hội nghị “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đồng Nai giai đoạn 2021-2025” bằng hình thức trực tuyến.

Hội nghị sẽ nghe các diễn giả, nhà khoa học, nhà quản lý trình bày các nội dung như:  Cách thức phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vai trò và trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái; Mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; Hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học; Hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Hoạt động ươm tạo khởi nghiệp các dự án công nghệ cao, chuyển đổi số, đô thị thông minh; Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Đồng Nai: thực trạng, vấn đề đặt ra, định hướng và giải pháp.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến và phát trực tiếp trên các nền tảng Youtube, Facebook, Zalo. Đại biểu khách mời tham gia hội nghị sẽ đặt câu hỏi giao lưu trực tiếp với các diễn giả.

Thanh Tâm