Nâng cao kiến thức về tư duy đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp

Trong 2 ngày 14 và 15/4/2022, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị và sự kiện Golden Palace, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Hội nghị nâng cao kiến thức về tư duy đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp và các nội dung cụ thể trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Hoạt động khởi nghiệp của sinh viên Đại học Lạc Hồng

Hội nghị được tổ chức nhằm cập nhật kiến thức về tư duy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cho các đối tượng liên quan đến hoạt động khởi nghiệp bao gồm: Lãnh đạo, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước; cán bộ tại các Tổ chức Đoàn hội có liên quan; các giảng viên, sinh viên trong các trường Đại học, Viện nghiên cứu; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời trang bị những kiến thức nền tảng về tuy duy khởi nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương để các cá nhân, tổ chức tham gia trong hệ sinh thái khởi nghiệp hiểu đúng, hiểu rõ về bản chất của khởi nghiệp để không khởi nghiệp theo phong trào và hạn chế những rủi ro trong quá trình khởi nghiệp.

P.Hương