Nâng cao kiến thức về tư duy đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp

Trong 2 ngày 14-15, tại Trung tâm Hội nghị Golden Palace (TP. Biên Hòa), Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị “Nâng cao kiến thức về tư duy đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp và các nội dung cụ thể trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức về tư duy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cho các đối tượng liên quan đến hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng thời trang bị những kiến thức nền tảng về tư duy khởi nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương để cá nhân, tổ chức tham gia trong hệ sinh thái khởi nghiệp hiểu đúng, hiểu rõ về bản chất của khởi nghiệp để khởi nghiệp không đi theo phong trào và hạn chế những rủi ro trong quá trình khởi nghiệp.

Hội nghị với sự tham gia của các diễn giả: Ông Lê Nguyễn Hồng Phương, Chủ tịch BIT Group; bà Lin Thi Am – Giảng viên BIT Group; Ông Nguyễn Ngọc Thạch -COO BIT Group và ông Trần Anh Tuấn – Giám đốc Công ty tư vấn chiến lược và thương hiệu The Pathfinder thông qua các chuyên đề: “Xây dựng chiến lược trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, “Xây dựng thương hiệu và marketing trong kỷ nguyên số”, “ Mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tinh gọn” và “Phát triển môi trường bền vững cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.