Lễ phát động TECHFEST 2022

Chiều ngày 22/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Lễ phát động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2022 (TECHFEST 2022) dưới hình thức trực tuyến.

TECHFEST 2022 được tổ chức với sự tham gia và hưởng ứng từ cộng đồng nhằm liên kết chặt chẽ trong hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy sáng kiến đổi mới trên mọi lĩnh vực trong bối cảnh “bình thường mới”.

PV