Cập nhật kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ chủ chốt

Chiều ngày 13/4/2022, tại Hội trường Tỉnh ủy sẽ diễn ra hội nghị cập nhật kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ chủ chốt của tỉnh gồm: các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo các Ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Đại biểu tham quan giai hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp

Hội nghị sẽ cập nhật kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo, triển khai, quản lý, hoạch định chính sách, đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Qua đó đẩy mạnh tư duy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cho các đối tượng liên quan đến hoạt động khởi nghiệp.

P.Hương