Scale Up Hanoi: Social Innovation + AI, Blockchain, IoT, FinTech

Workshop Scale Up Hanoi: Social Innovation + AI, Blockchain, IoT, FinTech là một sự kiện được tổ chức bởi GlobalSouthTech (GST) và Táo Khởi nghiệp.
Chương trình là cơ hội để người tham dự gặp gỡ  tìm hiểu về những thách thức, cơ hội và nguồn lực cho các công ty khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam muốn mở rộng sang Đông Nam Á, Trung Quốc và các thị trường khác trên toàn thế giới; đồng thời, hiểu rõ về sự ảnh hưởng của những thay đổi trong lĩnh vực Blockchain, AI, IoT và FinTech  lên các công ty Việt Nam và trong khu vực.

Thời gian: 05/09/2019.
Địa điểm: BKHUB Co-working Space, A17, 17 Tạ Quang Bửu, Hà Nội.