Phổ biến kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giáo viên, giảng viên

Nhằm đào tạo bồi dưỡng các kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giáo viên, giảng viên trong các trường phụ trách các chương trình đào tạo về khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực của Hội đồng) xây dựng kế hoạch tổ chức lớp đào tạo như sau:

+ Mục đích: trang bị các thông tin nền tảng, kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vai trò của giáo dục khởi nghiệp, các hoạt động về đào tạo khởi nghiệp trong trường học, các phương pháp giảng dạy về khởi nghiệp, …

+ Đối tượng tham dự: giáo viên, giảng viên trong các trường phụ trách các chương trình đào tạo về khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Thời gian: từ 8g00 – 16g30 ngày 26/11/2019 (Thứ Ba)

+ Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

+ Tham gia lớp học MIỄN PHÍ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0947.68.7227 (Hạnh)