Lễ ra mắt bộ tiêu chí “Liêm chính trong kinh doanh cho nhà đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp”

Quang cảnh buổi lễ ra mắt.

Ngày 30-7, tại TP. HCM, Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức Lễ ra mắt bộ tiêu chí “Liêm chính trong kinh doanh cho nhà đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia năm 2020 và Dự án “Thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng cho doanh nghiệp mới tại Việt Nam”.

Bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch Hiệp hội đầu tư thiên thần Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tác giả của bộ tiêu chí, cho biết đây là sự kiện nhằm giới thiệu tới các nhà đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp bộ tiêu chí (hay còn gọi là bộ công cụ) lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư; chia sẻ về những điều kiện kinh doanh liêm chính để thẩm định dự án đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Ngược lại, các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng cần biết và chuẩn bị để thỏa mãn các điều kiện thẩm định kinh doanh liêm chính từ các quỹ đầu tư, nhà đầu tư…

Bộ tiêu chí này được đánh giá đặc biệt cần thiết cho nhà đầu tư ở giai đoạn sớm và đầu tư thiên thần, là những người có ít nguồn lực hỗ trợ chặt chẽ về luật pháp trong quá trình thẩm định đầu tư, đồng thời vẫn là nguồn tham khảo rất tốt cho các nhà đầu tư nước ngoài chưa quen thuộc với môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Nội dung để đánh giá mức độ kinh doanh liêm chính tập trung vào 3 nền tảng chủ yếu là định hướng đạo đức cá nhân, chất lượng hệ thống quản lý và sự tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Các đại biểu thảo luận về bộ tiêu chí.

Theo Bà Nguyễn Phi Vân, đối với nhà đầu tư, một trong những điều kiện tiên quyết để chọn doanh nghiệp đầu tư là phải kinh doanh liêm chính. Chỉ khi kinh doanh liêm chính, doanh nghiệp mới tạo được sự minh bạch cho đối tác, cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng. Có như vậy doanh nghiệp mới phát triển bền vững.

Chính vì thế, bộ tiêu chí được dành cho tất cả nhà đầu tư đang hoạt động hoặc đang quan tâm đến đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập tại Việt Nam. Mặc dù bộ công cụ này cần thiết hơn cho nhà đầu tư ở giai đoạn sớm và đầu tư thiên thần, là những người có ít nguồn lực hỗ trợ chặt chẽ về luật pháp trong quá trình thẩm định đầu tư song bộ công cụ vẫn là nguồn tham khảo rất tốt cho các nhà đầu tư nước ngoài chưa quen thuộc với môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Các vườn ươm, các trung tâm tăng tốc khởi nghiệp, các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp đang huấn luyện và chuẩn bị cho các doanh nghiệp khởi nghiệp gọi vốn cũng cần tham khảo và sử dụng bộ tiêu chí này.

T.Cảnh