Quan tâm rà soát tiến độ thực hiện chuyển đổi số của 3 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Theo ông Nguyễn Sơn Hùng – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND, chuyển đổi số là lĩnh vực quan trọng và ưu tiên, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm chuyển đổi nhận thức, thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.​

Tại hội nghị sơ kết hoạt động ngành thông tin truyền thông, văn hóa thể thao và du lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị ngành thông tin và truyền thông và các địa phương cần rà soát lại những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, kịp thời tham mưu để xử lý. Trong đó, cần quan tâm rà soát tiến độ thực hiện chuyển đổi số của 3 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (xã Bình Lợi – huyện Vĩnh Cửu; xã Bảo Hòa – huyện Xuân Lộc và xã Long Phước – huyện Long Thành) và hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng cấp khu phố để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, nhằm đưa công nghệ số và mọi ngõ ngách cuộc sống theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của ngành thông tin truyền thông về một số nội dung: Phát triển kinh tế số, nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số và sử dụng nền tảng số quốc gia; chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; phòng chống dịch Covid-19 …

Ngọc Vy