Khởi nghiệp với mô hình lắp ghép nhà yến bằng vật liệu compozit tại Đồng Nai

Anh Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Hồ Giáp Việt, Cẩm Mỹ, Đồng Nai đã thành công với nghề nuôi chim yến. Thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.