Hội nghị Quốc tế “Ứng dụng Công nghệ BlockChain trong sản xuất kinh doanh”

Diễn giả:

Mr. Kimple Ngo: Khái niệm cơ bản về Blockchain/ Blockchain Basics and global trends in the world.

Mr. Tri Pham: Blockchain trong chăm sóc sức khỏe/ Blockchain in Healthcare.

Mr. Rounan Loup: Blockchain và Nông nghiệp tương lai/Future of agriculture and Blockchain.

Mr. Tran Robert Trong Anh: Vai trò của an ninh mạng trong thời đại CM CN 4.0/The role of cybersecurity in the industry 4.0 era

Thời gian: 8h00 ngày 22/11/2019.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Golden lotus

105B Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa – Đồng Nai

VÀO CỬA MIỄN PHÍ