Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2019

Thời gian: 8h00 ngày 20/9/2019

Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

Địa chỉ: 1597, Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Vào cửa MIỄN PHÍ