CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐỒNG NAI 2020

Ngày 30/06/2020, Sở Khoa học & Công nghệ, là đơn vị chủ trì thay mặt Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai về Hoạt động Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổng mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2020, đã ký văn bản số 1154/KH-SKHCN về Kế hoạch Triển khai Tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” nhằm đẩy mạnh, khuyến khích phong trào khởi nghiệp; Giúp các tổ chức, cá nhân chủ động phát triển khởi nghiệp, nâng cao tính sáng tạo trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
Thời gian diễn ra cụ thể như sau:
Thời gian phát động nhận bài dự thi: 18/6/2020 đến 10/8/2020
Thời gian hạn đăng ký dự thi: đến hết ngày 10/8/2020
Thời gian công bố và trao giải: tháng 12/2020
Thể lệ cuộc thi năm nay:

http://startupdongnai.gov.vn/van_ban/quyet-dinh-ban-hanh-the-le-cuoc-thi-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-tinh-dong-nai/

TKC_Cuoc thi khoi nghiep_bieu mau 01 TKC_Cuoc thi khoi nghiep_bieu mau 03 TKC_Cuoc thi khoi nghiep_ bieu mau 02