Hỗ trợ học sinh, sinh viên chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành giáo dục năm 2021.

Theo Kế hoạch sẽ thực hiện các giải pháp để tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Mục đích của kế hoạch là đổi mới công tác truyền thông và phương pháp tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về khởi nghiệp, giúp HSSV chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường. Cùng với đó, hướng dẫn các cơ sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai có hiệu quả các mô hình hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo; lựa chọn các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp tiêu biểu nhân rộng trong toàn ngành; chỉ đạo các cơ sở đào tạo, các sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng môi trường trải nghiệm, hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV dựa trên hoạt động kết nối với các đối tác, doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch sẽ tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 4 – năm 2021. Tổ chức tuyên dương các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, các dự án khởi nghiệp xuất sắc của HSSV tại Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV lần thứ 4 – năm 2021 (SV-STARTUP 2021). Hình thành mạng lưới cán bộ tư vấn hỗ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo. Tổ chức các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh quản trị doanh nghiệp cơ bản, chuyên sâu thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các sinh viên, nhóm sinh viên khởi nghiệp. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao lưu, kết nối, các trường đại học Việt Nam với các trường đại học quốc tế và hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của khối học sinh phổ thông tham dự Cuộc thi khởi nghiệp quốc tế.

Thực hiện các giải pháp để tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp như: tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ sở đào tạo hoàn thiện mô hình trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại 03 khu vực, tạo không gian dùng chung cho HSSV tại các cơ sở đào tạo. Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ không gian làm việc cho các nhóm HSSV đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận hành các mô hình kinh doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ một số địa phương thí điểm xây dựng các Trung tâm giáo dục khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo hình thành hệ sinh thái hỗ trợ giáo dục khởi nghiệp.

P.Hương