Cập nhật: Tháng Bảy 06 2020 | Kiến thức khởi nghiệp

Cho dù bạn trình bày trước một nhóm các hoặc gặp gỡ trực tiếp một nhà đầu tư tiềm năng thông qua phần mềm Zoom, những từ ngữ bạn sử dụng để giải thích công ty của bạn và chiến lược của bạn là rất quan trọng để đảm bảo được tài trợ. Mặc dù  nội dung […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 05 2020 | Kiến thức khởi nghiệp

Tất cả con người được chăm chỉ cho những câu chuyện. Đó là bản chất của chúng ta để tham gia, giáo dục và giải thích cách thế giới của chúng ta hoạt động. Ngay từ khi còn nhỏ, kể chuyện là trung tâm của sự tồn tại của con người và nó là phổ biến cho […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 05 2020 | Kiến thức khởi nghiệp

Các công ty EU có thể cạnh tranh toàn cầu chỉ bằng cách tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao, các thương hiệu mạnh và đổi mới. Điều này có nghĩa là nhiều công ty khởi nghiệp có trụ sở tại EU hoạt động trong môi trường thâm dụng sở hữu […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 05 2020 | Kiến thức khởi nghiệp

Trong giai đoạn đầu khởi động khởi nghiệp của bạn, đầu tư vượt ra ngoài sản phẩm và tăng trưởng có vẻ phản trực giác. Nhưng phát triển một cộng đồng mạnh mẽ xung quanh công ty khởi nghiệp của bạn không chỉ là một công việc tốt – đó cũng là một động lực kinh […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 04 2020 | Kiến thức khởi nghiệp

Ngày nay, hành động của chúng tôi trực tuyến, từ việc mua sản phẩm trong cửa hàng điện tử, đến dành thời gian duyệt bài viết, để lại một khối lượng dữ liệu khổng lồ về thói quen kỹ thuật số của chúng tôi, và do đó, chúng tôi là ai và chúng tôi cư […]

Xem thêm