Cập nhật: Tháng Mười Hai 27 2020 | Đổi mới sáng tạo

Chỉ với 700 ngàn đồng và 1 ngày công mày mò thực hiện, cậu bé Vương Chánh Minh, học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã biến ý tưởng sáng tạo của mình thành một chiếc máy rửa tay sát khuẩn rất hữu dụng […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Chín 09 2019 | Đổi mới sáng tạo

Cải tiến sáng tạo là một yếu tố vô cùng quan trọng của quá trình sản xuất. Quản lý sản xuất sao cho sáng tạo và hiệu quả luôn gắn liền với bài toán về chi phí và hiệu quả. Doanh nghiệp cần làm gì để khuyến khích sự sáng tạo và thúc đẩy ý tưởng sáng tạo đó trờ thành hiện thực.

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Chín 09 2019 | Đổi mới sáng tạo

Đây là một tiêu chuẩn mới quản trị quá trình đổi mới sáng tạo trong tổ chức.

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Chín 09 2019 | Đổi mới sáng tạo

Hoạt động bán hàng là công việc vô cùng quan trọng mà kết quả của nó là sự sống còn của doanh nghiệp. Khách hàng càng nhiều chứng tỏ Doanh nghiệp đó càng phát triển. Trang bị những kiến thức và kỹ năng căn bản là những gì mà một người sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp cần phải có, để từ đó biết cách bán hàng thành công, biết cách quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng mới.

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Chín 05 2019 | Đổi mới sáng tạo

Tư duy sáng tạo là một kỹ năng có thể học hỏi và trau đồi. Tư duy sáng tạo đi từ cái riêng đến cái chung, sự sáng tạo luôn xuất phát từ những cái cụ thể, tạo ra sản phẩm dịch vụ mới từ đó nâng cao lợi ích cho xã hội. Mỗi người có thể tự rèn luyện khả năng sáng tạo thông qua các công cụ sau:

Xem thêm