Cập nhật: Tháng Bảy 01 2021 | Đổi mới sáng tạo

Sầu riêng đông lạnh Toàn Thắng và nấm mèo đen công ty TNHH thế giới dinh dưỡng đều là những sản phẩm đã được hội đồng đánh giá đạt OCOP 3 sao của tỉnh Đồng Nai. Bằng sự sáng tạo trong suy nghĩ, đổi mới trong cách làm, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Sáu 18 2021 | Đổi mới sáng tạo

Ðồng Nai là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp lớn nhất cả nước, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với rất nhiều tiềm lực và điều kiện thuận lợi: cơ sở hạ tầng giao thông phát triển, lực lượng lao động dồi dào và cơ cấu lao động trẻ, chất […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 20 2021 | Đổi mới sáng tạo

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) là hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Từ góc độ tạo dựng doanh nghiệp mới, khởi sự kinh doanh (KSKD) là hoạt động mà […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 20 2021 | Đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Startup) là doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh. Các Startup thường có khao khát vươn xa hơn thị trường địa phương, hướng tới thị trường […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 10 2021 | Đổi mới sáng tạo

Lớn lên ở mảnh đất Thanh Bình – nơi điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cho cây chuối phát triển, ông Lý Minh Hùng thuộc lớp nông dân tiên phong của Đồng Nai trong đầu tư phát triển nâng cao giá trị cho cây chuối. Với mong muốn ổn định thị trường tiêu thụ và […]

Xem thêm