Cập nhật: Tháng Tám 02 2019 | Chính sách hỗ trợ

Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN đã có hiệu lực từ ngày 20/3/2019, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp nhận các chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 29 2019 | Chính sách hỗ trợ

Việc nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về việc tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, cũng như nâng cao giá trị cạnh tranh của các sản phẩm được sản xuất ở địa phương của các doanh nghiệp startup tại Đồng Nai là rất quan trọng, nhất là trong quá trình hội nhập kinh tế như hiện nay.

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 29 2019 | Chính sách hỗ trợ

Đã ấp ủ dự định kinh doanh và cực kì nhiều các ý tưởng độc đáo, thế nhưng bạn vẫn chưa thực hiện được vì lý do mà bất kì doanh nhân trẻ nào cũng đang gặp phải: Không có nhiều nguồn vốn? Vậy, làm thế nào để các ý tưởng tuyệt vời của bạn được phát huy, làm thế nào để huy động được nguồn vốn kinh doanh hiệu quả nhất ?

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 28 2019 | Chính sách hỗ trợ

Chương trình OCOP - mỗi xã một sản phẩm, nhằm khai thác tiềm năng của các đặc sản nông thôn; qua đó tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn; đồng thời cũng là cơ hội khởi nghiệp cho nông dân cùng mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm