Cập nhật: Tháng Hai 19 2019 | Câu chuyện khởi nghiệp

Trong khi hầu hết nhà bán hàng online mang đến hàng trăm lựa chọn, Farmgirl Flowers chỉ cung ứng 12-20 loại trong cùng một thời điểm trên trang web ...

Xem thêm